Procesja rezurekcyjna w Wielkanocny poranek rozpoczyna uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego

 

Powered by Konrad Frączkowski