W dniach od 7 do 11 czerwca przeżywali¶my w naszej parafii renowacje misji ¶w. Renowacje misji ¶w. podobnie jak misje w sierpniu 2007 roku poprowadził ks. Emilian Sigel z Sekretariatu Misyjnego. W niedzielę, na rozpoczęcie renowacji ks. proboszcz przekazał władzę misjonarzowi. W trakcie renowacji odnowili¶my nasze przyrzeczenia chrzcielne, u¶wiadamiali¶my sobie, jak wielkim złem w naszym życiu jest grzech. Zapoznali¶my się też z orędziem Fatimskim, a zakończyli¶my Uroczysto¶ci± Bożego Ciała. W trakcie renowacji misji ¶w. były nauki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczególn± modlitw± ogarniali¶my naszych chorych.

Powered by Konrad Fr±czkowski